Turi Köpke Steen

  • Født: 8. januar 1928
  • Død: 3. november 2020
Bekkelaget kirke
Kontakt begravelsesbyrået
Anne Line Begravelsesbyrå
Oslo
461 90 056

Om begravelsen til Turi Köpke Steen 

Tid og sted for seremonien 18-11-2020 14:00 Bekkelaget kirke

Bisettes fra
Bekkelaget kirke, onsdag 18. november
kl. 14.00.


Adresse til bisettelsen

Bekkelaget kirke, Sandstuveien 15, 1178, Oslo